Allmännyttans hyreslägenheter i närheten av Helenelunds Centrum i Sollentuna kommun

Kommunens allmännytta är Sollentunahem.
(ett s.k. allmännyttigt bostadsbolag är ett bostadsföretag som kommunen äger)

De hyresrätter i Helenelunds Centrum som allmännyttan Sollentunahem tidigare ägde på Pilvägen och Stupvägen har sålts ut (2007-2012) till sex bostadsrättsföreningar.

Sollentunahems återstående hyresrätter i Helenelund finns på Vallarestigen 2-8 (jämna nummer d.v.s. 2,4,6,8) och Svalgången 3-29 (udda nummer).
Vallarestigen 2-8 är låghus (översta våningen 2 trappor)
Svalgången 3-7 är höghus (översta våningen 6 trappor)
Svalgången 9-29 är låghus (översta våningen 2 trappor)

Eniro-karta som visar adresserna för lägenheterna på Vallarestigen 2-8 och Svalgången 3-29.
(Svalgången är precis till väster om pendeltågstationen och Vallarestigen är nordost om Helenelunds Centrum)

Eniro gatuvyer:

Vallarestigen 6-8

Vallarestigen 2-4 (vy från Sollentunavägen)

Svalgången 3-7 (höghuset, vy från innergården)

Svalgången 25-29 (vy från innergården)

Svalgången 9-11 (huset rakt fram, vyn är från innergården)
Låghuset som delvis syns till höger är Svalgången 13-15.
Höghuset som delvis syns till vänster är Svalgången 3-7