Brf Härden 117, Pillunden, Lunden, Hyresgästen 1, Grusgropen och Vindsslottet är bostadsrättsföreningar i Helenelunds Centrum (Sollentuna nära Kista)

Booli: Bostadsrätter till salu i Helenelunds Centrum (Pilvägen, Stupvägen och Åkervägen)
Blocket: Lägenheter i Sollentuna till salu av privatpersoner
Ny-Bostad: Bostadsrättslägenheter i Helenelunds Centrum säljes av privatpersoner

Karta över bostadsrättsföreningar i Helenelunds Centrum

Brf Lunden Brf Hyresgästen 1 Brf Grusgropen Brf Vindsslottet Brf Pillunden Brf Härden 117 Brf Hållplatsen 7 Stupvägen (Google Street Map) Pilvägen (Google Street Map) Åkervägen (Google Street Map) Brf Lunden Brf Pillunden Brf Härden 117 Brf Hyresgästen 1 Brf Grusgropen Brf Vindsslottet Brf Hållplatsen 7

      Länk till OpenStreetMap-karta som kartan ovan är baserad på
      Länk till en satellit-karta på Eniro som visar Helenelund Centrums bostadsrättsföreningar
      Länk till en karta på Eniro som visar adresserna (portnumren) för Helenelund Centrums bostadsrättsföreningar


Bilden ovan visar de tre bostadsrättsföreningarna på Pilvägen, d.v.s. Brf Härden 117, Pillunden och Lunden

Bilden ovan visar de tre bostadsrättsföreningarna på Stupvägen, d.v.s. Brf Vindsslottet, Grusgropen och Hyresgästen 1

Bostadsrättsföreningar i Helenelund Centrum

Bostadsrättsförening Adresser Bildades (*) Extern information
Brf Hållplatsen 7 Åkervägen 2-20 ? Google-sökning 'Brf Hållplatsen 7'
Brf Härden 117 Pilvägen 24-46 2010-12-17 Google-sökning 'Brf Härden 117'
Brf Pillunden Pilvägen 48-70 2010-03-30 Google-sökning 'Brf Pillunden'
Brf Lunden Pilvägen 72-94 2007-12-14 Google-sökning 'Brf Lunden'
Brf Vindsslottet Stupvägen 11-21 2007-12-14 Google-sökning 'Brf Vindsslottet'
Brf Grusgropen Stupvägen 23-49 2007-12-14 Google-sökning 'Brf Grusgropen'
Brf Hyresgästen 1 Stupvägen 51-83 2012-10-15 Google-sökning 'Brf Hyresgästen 1'

 

(*) Datumet för "bildandet" av föreningen anger när respektive förening köpte sin fastighet av den tidigare ägaren Sollentunahem.
(åtminstone lägenheterna i de sex föreningarna på Pilvägen och Stupvägen har tidigare varit hyresrätter innan de blev ombildade och hyresgästerna erbjöds köpa sina lägenheter)

Alla nuvarande lägenhetsfastigheter i Helenelunds Centrum (nära Kista) ägs av bostadsrättsföreningar, men enligt vissa visioner funderar den allmännyttiga hyresvärden Sollentunahem på att bygga ett höghus i centrala Helenelund, vilket i värsta fall skulle kunna försämra utsikten (för vissa bostadsrättshavare i området) med insyn från en näraliggande skyskrapa i Helenelunds Centrum.

De sex fastigheterna/föreningarna på Pilvägen och Stupvägen byggdes ca 1970, vilket innebär att de husen är nu nästan 45 år gamla.
Vissa (men inte alla) av föreningarna på Pilvägen/Stupvägen har utfört stambyte (byte av stammarna d.v.s. vattenledningar och avloppsrören).
Det är nu hög tid att låta utföra ett stambyte om badrummen är så gamla som nästan 45 år, eftersom den tekniska livslängden på ett icke underhållet badrum är 15-20 år, enligt Frågor och svar från GVK.
(GVK är en stiftelse som består av organisationer och företag som arbetar för att komma tillrätta med vattenskador i Svenska våtutrymmen)

De flesta bostadsrättslägenheter (åtminstone de sex föreningarna på Pilvägen och Stupvägen) i centrala Helenelund Centrum har ombildats från tidigare hyreslägenheter i Helenelunds hyresrätter.
Enligt hyresgästföreningen (maj 2014) i Sollentuna finns det risk för konkurser i ombildade bostadsrättsföreningar i ombildningarnas spår, citat: "Inte minst i Sollentuna kommun där glädjekalkylerna avlöste varandra för några år sedan".

Hyresgästföreningens påstående (på den ovan länkade sidan) är dock väldigt generaliserande utan någon hänsyn till de olika styrelseledamöternas kompetens och utan någon individuell analys av hur de olika bostadsrättsföreningarna har skötts sedan ombildningarna.
Det är nämligen viktigt att komma ihåg att föreningarna har utvecklats helt fristående från varandra med varierande kompetens bland dem som är och har varit styrelseledamöter i föreningarna.
Exempel på en skillnad: Brf Hyresgästen 1 (som ombildade i december 2012) startade sitt stambyte i mars 2014, medan Brf Härden 117 (som ombildade två år tidigare i december 2010) har ännu inte (januari 2015) startat med sitt stambyte (men meddelade i september 2014 en stor avgiftshöjning med 10% p.g.a. "ökade underhållskostnader bl a för återkommande vattenskador").

Det är inte lätt för en vanlig lekman (amatör / medelsvensson) att bedöma hur en ombildad förening har skötts.
Något man kan göra är att titta i en förenings ekonomiska plan och i föreningens årsredovisningar (och både den ekonomiska planen och årsredovisningarna bör finnas tillgängliga på föreningens hemsida).
När man läser dessa dokument kan man försöka se i årsredovisningarna om styrelsen/föreningen har följt den ekonomiska planen och t.ex. utfört ett stambyte inom den tid man skulle ha gjort det enligt den ekonomiska planen
(och en ekonomisk plan ska alltid ha upprättats innan en ombildning, och den ska också vara underskriven av två intygsgivare som ska vara godkända av Boverket)

Om man i en årsredovisning upptäcker stora utgifter (d.v.s. stor jämfört med t.ex. föreningens totala årsavgifter d.v.s. jämfört med föreningens troligtvis dominerande inkomst Nettoomsättning/Årsavgifter i årsredovisningen) som inte är tydligt förklarade kan man vara vaksam och försöka ta reda på vad som döljer sig bakom kostnaderna.
Det skulle då kunna röra sig om någon kostnad som är nytillkommen (jämfört med den ekonomiska planen som ursprungligen godkändes vid ombildningen).
Ett exempel på en sådan nytillkommen kostnad kan man finna i föreningen Brf Härden 117 som år 2012 valde att spendera pengar på ett fönsterbyte trots att det inte fanns med i den ekonomiska planen.
(men däremot borde föreningen ha utfört ett stambyte alternativt 'relining' inom tre år, d.v.s. senast år 2013, enligt föreningens ekonomiska plan från år 2010 när föreningen köpte loss fastigheten)

Du som är osäker på hur en förening ska bedömas (vid en värdering och eventuellt köp av bostadsrättslägenhet) kan försöka vända dig till någon med kunskap inom området, t.ex. kan du försöka kontakta "borattupplysning.se" eller ställa en fråga om en bostadsrättsförening på sveriges största diskussionsforum för bostadsrätter eller söka om någon annan på forumet har ställt någon fråga om bostadsrättsförening i Helenelund.


Mer information om Helenelunds Centrum